NAVIGERING

close

Fieldgofer 2.0

English below:

Fieldgofer 2.0 – Ny flakväxlande fältrobot för gödningsspridning
Kraven på lantbrukets effektivitet har ökat samtidigt som det blivit svårt att rekrytera arbetskraft. Det har lett till större och tyngre maskiner, vilket skapar nya problem. Ett är markpackning som minskar skördarna och ökar utsläppen av växthusgaser. Nu presenteras en patenterad uppfinning som löser flera problem på en gång: Robotsystemet Fieldgofer 2.0. Roboten kan bära med sig gödning och därmed sprida den medan lantbrukaren transporterar fulla eller tomma containrar till och från fältet. Roboten hämtar containrar själv vid fältkanten och styrs av smarta sensorer. Det finns också flera andra användningsområden för denna robot.

Fieldgofer 2.0 – New container-carrying field robot for fertilizer spreading
The demands on the efficiency of agriculture have increased at the same time as it has become difficult to recruit labor. This has led to larger and heavier machines, which creates new problems. One is soil compaction that reduces harvests and increases greenhouse gas emissions. A patented invention is now presented that solves several problems at once: the Fieldgofer 2.0 robot system. The robot can carry fertilizer with it and thus spread it while the farmer transports full or empty containers to and from the field. The robot picks up containers itself at the field edge and is controlled by smart sensors. There are also several other uses for this robot.

Besöksadress: Stora Lövhulta gård

Telefon: 0703949944

E-post: info@fieldgofer.se

Läs mer om innovationen
Start / Utställare /

Fieldgofer 2.0

Allt från Fieldgofer 2.0